Ученически ID карти – по-сигурна среда за Вас и Вашите ученици

Ученически ID карти – по-сигурна среда за Вас и Вашите ученици

Защо да има ID карти във Вашето учебно заведение?

ID картите в образователните институции служат за незабавна и лесна идентификация на ученици, учители, административен персонал и посетители, с цел гарантиране на по-безопасна среда за обучение.

С внедряването на програма за идентификация Вие демонстрирате всеотдайност и лична отговорност за сигурността на Вашите най-ценни активи.

Какви са основните функции на ID картите?

  • Помагат за създаването на безопасна атмосфера в училището посредством визуална идентификация и управление на достъпа до учебните сгради и помещения, както и училищни събития и мероприятия.
  • Електронните ID карти дават възможност за съхранение и бърз достъп до специфична индивидуална информация.
  • Затвърждават професионалния имидж и репутацията на учебното заведение.
  • Създават чувство за сплотен дух и принадлежност към една общност.

ВАЖНО! Ученическите и преподавателските ID карти могат да изпълняват и множество други функции. Например, ако пластмасовата карта е с баркод, магнитна лента или чип, в нея може да се съхранява различен тип информация, свързана с нейния притежател, включително може да се използва и за безкасови разплащания.

Видове персонализация

  • Име и фамилия
  • Снимка
  • Дата на раждане
  • Випуск
  • Друга специфична информация
Картови принтери
Печатате Вашите карти сами, на момента.
Картовите принтери на Evolis и Datacard са толкова лесни за употреба, колкото и стандартен офис принтер. С тях можете бързо и лесно да персонализирате Вашите училищни карти. Издавате нови или преиздавате изгубени карти веднага. Всеки от принтерите е оборудван със софтуер за дизайн на карти.

За безплатна консултация – 02 9 714 714