Пликоване на карти
Реклама в ръцете на Вашите клиенти

Комитекс гарантира сигурност, бързина, качество – основни фактори при изпълнение на проекти, свързани с клиентски карти. Имаме дългогодишен опит, квалифициран екип и най-съвременна технология за изцяло автоматизиран процес, за да гарантираме Вашето спокойствие.

Какво представлява автоматизираното пликоване на карти (картов мейлинг)?

 • Печат и персонализация на пластмасова карта.
 • Персонализиране на писмо или формуляр с данни на клиенти.
 • Залепване на съответстваща карта към писмото.
 • Сгъване на персоналното писмо с карта (бланка с карта) и влагане в плик.
 • Влагане на допълнителни печатни материали.
 • Залепване и сортиране на пликовете.
 • Отчетност на пликованите карти.

Какво включва цялостната услуга, която предлага КОМИТЕКС?

Комитекс предлага на своите клиенти комплексно решение за аутсорсинг на целия процес по печат, персонализация и пликоване на големи тиражи карти. Ето какво включва този процес:

 • Консултантски услуги по планиране и реализация на проекта.
 • Проектиране и съгласуване на цялостната визия на проекта – дизайн на карта, плик, бланка, листовка.
 • Изготвяне на прототип на проекта, включващ всички негови компоненти.
 • Информационно обслужване и управление на проекта.
 • Офсет печат на карти (в съответствие с избрана функционалност), бланки, пликове и рекламни материали.
 • Генериране и/или проверка на клиентската база данни.
 • Сортировка на данните по критерии, определени от клиента.
 • Печатна и електронна персонализация на карти по утвърдена процедура в условия на конфиденциалност.
 • Печат и персонализиране на писмо или формуляр.
 • Залепване на картата към писмото при 100% машинен контрол за съответствие.
 • Машинно комплектоване, поставяне на материалите в плик и залепване.
 • Генериране и отпечатване на товарителници.
 • Сортиране на пликовете, опаковане и подготовка на пратки за спедиция.
 • Разнос на пратки до адресат.
 • Отчетност на пликованите карти, складови наличности на материали и изготвяне на електронни протоколи.

Всички процеси по автоматизирано пликоване в картовия център на Комитекс се извършват при стриктно спазване на изискванията на GDPR.

Предимства на автоматизираното пликоване на карти

Надеждност
Гарантирано съответствие на писмо и карта
Точност
100% машинен контрол на всички процеси
Бързина
До 1500 карти/час в зависимост от проекта
Качество
Качество на изпълнение на цялостния процес

Пликоването на карти като завършен маркетингов инструмент

 • Разпространение на силно таргетирано съдържание – аудиторията е специално подбрана, като клиентите получават само информация, която отговаря на техните индивидуални нужди или потребителски нагласи.
 • Персонализирано отношение, благодарение на което клиентите са по-склонни да вземат под внимание Вашето послание.
 • Осезаемост на директната поща – съобщението е доставено директно в ръцете на клиента, което увеличава вероятността да бъде прочетено.

Индустрии

Пликоването на карти намира приложения в комуникацията между издателя и ползвателя на картата в различни клиентски програми с цел реклама, информираност и персонално отношение.

Banks

Банкови и финансови институции

Ти Би Ай Банк, Централна Кооперативна Банка АД, Банка Пиреос, Транзакт Юръп, Пейнетикс

Health-Insurance

Застрахователни, здравно- и пенсионноосигурителни дружества

Булстрад Живот, Евроинс, ПОК Доверие, ПОК Бъдеще, Уника, Ес Ди Ай Груп, FiHealth, ДЗИ, ЕЗОК

retail

Търговски вериги

Хиполенд, Оптикласа, БИЛЛА, Lee Cooper

Telecommunications

Телекомуникационни компании

Виваком

Petrol-companies

Петролни компании

OMV

Sports

Спортни и културни организации

Мултиспорт, Волейболен клуб ЦСКА, Исторически парк Варна

Изключително професионално и компетентно съдействие при съвместната ни работа

„От години ние получаваме от екипа на фирма Комитекс изключително професионално и компетентно съдействие при съвместната ни работа. Натрупаният опит и постигнатите резултати са гаранция, че фирма Комитекс заслужава доверието на настоящите и бъдещите си клиенти.“

Йоанна Христова Изпълнителен директор ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС АД

Перфектна организация за обслужване

„Създадена е перфектна организация за обслужване, съгласно сключения договор за персонализация на карти и тяхното окомплектоване с писма. ........... На база досегашните ни взаимоотношения препоръчваме Комитекс ООД като отличен доставчик на иновативни услуги и решения, коректен и надежден партньор, стриктно изпълняващ поетите задължения.“

Веселин Тонев Директор Продукти – Медицинско и Животозастраховане

Висококвалификациран екип, модерно оборудван картов център и дългогодишен опит

„Фирмата има висококвалификациран екип, модерно оборудван картов център и дългогодишен опит в работата с пластмасови карти. С Комитекс ООД имаме изградени бизнес отношения от 2013 година. През тези години всички договори и наши поръчки са били изпълнявани с високо качество и в срок. Можем да препоръчаме фирмата като проверен доставчик за картови продукти и услуги с доказана бизнес коректност и етика“

Светла Несторова Изпълнителен директор Председател на Управителния съвет ЗЕАД БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП ЕАД

Опит и професионализъм за реализирането на големи и отговорни проекти

„Възложените поръчки са изпълнявани качествено и съобразно технологичните изисквания. Екипът на Комитекс ООД притежава необходимия опит и професионализъм за реализирането на големи и отговорни проекти. Настоящето референтно писмо се издава и в потвърждение на добрата бизнес практика, професионализма, компетентността и етика на фирма Комитекс ООД, доказана в нашата съвместна работа“.

Павел Петров Управител МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН ООД

100% сигурност и точност на процесите по автоматизирано пликоване

„От 2009 година Комитекс ООД по задание на Банка Пиреос България АД извършва в собствения си картов център всички технологични процеси по пликоване на персонализирани банкови карти с писма до клиентите на банката. Използваната от тях система за автоматизирано пликоване ни гарантира 100% сигурност и точност на процесите, а в допълнение извършва и сортиране по дефинирани критерии като част от нашата картова логистика. Всички изпълнени проекти и нашето удовлетворение ни дават основание да продължим да работим с Комитекс ООД.“

Ваня Ганева Началник отдел Картови разплащания БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД

Успешно реализирани проекти