Услуги
Интегриран доставчик на картови услуги

Печат на пластмасови карти

Комитекс предлага услуги по печат и персонализация на всички видове пластмасови карти: ID карти, служебни карти (баджове), карти за достъп, клиентски карти (карти за лоялни клиенти), клубни карти, карти за отстъпка, гифт карти (подаръчни карти), хотелски карти, ключ карти, VIP карти, членски карти, предплатени карти, банкови карти, карти за градски транспорт, пластмасови ценови етикети.

За да има необходимата функционалност, една пластмасова карта трябва да има трайно отпечатано изображение върху себе си, чрез което да се идентифицира нейното предназначение, определени характеристики на процеса на ползване, издателят на картата и други. За да бъде избран начинът, по който ще се отпечата изображение върху една карта, има значение какво е основното й бъдещо предназначение – банкова или клубна карта, за контрол на достъп до помещения или до компютърни програми, за електронен подпис, здравна карта, за ползване на бонуси или отстъпки, за телефонни услуги и много още други приложения. Независимо от избраната технология на печат картите трябва да отговарят на международните стандарти, които определят практически всички свойства на картите, започвайки от размера на картата, физическите свойства на пластмасата (качество на повърхността, термоустойчивост, електромагнитна съвместимост, устойчивост към ултравиолетови и рентгенови лъчи, електростатически свойства) и завършвайки със съдържанието на информацията, записано в картата.

Свържете се с нас на 02/ 9 714 714 или ни пишете на trade@comitex.net 

Видове печат на пластмасови карти

Термотрансферен директен печат на карти

Термотрансферният печат на пластмасови карти е познат също и като директен печат поради нанасянето на изображението директно върху самата карта, за разлика от ретрансферния печат (виж по-долу ретрансферен печат). Използва се за печат на малки серии карти – от няколко десетки до няколко хиляди броя, както и основно за евтина и бърза печатна персонализация (поставяне на снимка, име, номер, баркод).

При този вид печат се използват два вида ленти като консуматив за поставяне на изображението върху картата:

– Монохромни ленти с няколко основни цвята – черен, бял, червен, син, зелен, златен, сребърен, жълт. Тези цветове са плътни и не могат да варират по нюанс (по-светъл или по-тъмен). Предназначени са за печат на нефотореалистични изображения, за изписване на имена, номера, панели за подпис или име (с бял цвят), както и за допълнителни цветове, след като предварително е отпечатано фотореалистично или растерно изображение. Освен посочените по-горе монохромни цветове се предлага и scratch-off (изтриваемо) покритие, с което се защитава от предварително прочитане на парола или име на потребителя. Използва се при карти с предплатени услуги.

– Пълноцветната лента се състои от 5 сегмента по CMYK технологията – циан (C), магента (M), жълто (Y), черно (B) и един пети покривен слой (overlay), който предпазва изображението. С пълноцветната лента могат да се отпечатват фотореалистични изображения (снимки, растерни изображения), както и специфични цветове, различни от посочените по-горе монохромни. Има ленти с по-малки по размер цветни секции CMY специално за икономия при ID карти само със снимка.

Има възможност пълноцветното изображение да се нанася върху сребърна или златна карта, при което се променя цветът според основата и се получава перлен ефект. Върху карти с друга цветност (черни, жълти, червени) няма възможност за нанасяне на пълноцветно изображение. Монохромните цветове могат да се поставят върху всички видове цветни карти.

Препоръчва се предварително уточнение със специалисти от Комитекс на технологичните възможности и спецификата на печата.

Ретрансферен пълноцветен печат на карти

При ретрансферния печат също се използва CMYK технологията (виж по-горе термотрансферен печат), но изображението се нанася първо върху ретрансферен филм и след това заедно с филма се прехвърля върху картата. По този начин се постига максимално високо качество на отпечатъка – силно контрастни цветове, печат до самия ръб на картата и плътно покритие около контактната станция на чипа или върху безконтактния чип.

Прилага се при дизайни, които не могат да бъдат осъществени с термотрансферен (директен) печат и основно се използва за печат върху безконтактни и контактни смарт и чип карти, където е необходимо печат на изображение върху цялата карта и до ръба на картата.

Чрез тази технология могат да бъдат отпечатвани служебни карти, карти за контрол на достъп и работно време, карти със защитни дизайни (за документи за самоличност и идентификация), както и всички карти, при които дизайнът е осъществим с този печат.

Препоръчва се предварително уточнение със специалисти от Комитекс ООД на технологичните възможности и спецификата на печата.

Офсет печат на карти

Печатът на големи тиражи карти се извършва чрез офсет печатна или дигитална технология в промишлени условия. В процеса на печат изображението се нанася едновременно върху няколко карти, разположени на един лист пластмаса чрез офсетов способ или silk-screen печат. В много случаи се използва комбинация от офсетов и silk-screen метод на печат. Офсетовият метод се използва за печат на висококачествени пълноцветни изображения. Silk-screen методът се използва при нанасяне на интензивни цветове и за печат на „метални“ цветове (злато, сребро).

За да бъдат защитени от повреда, пластмасовите карти се ламинират – покриват се със слой прозрачен ламинат. При това ламиниране под въздействие на високата температура и налягането слой от пластмасата и ламината се пресоват в едно цяло. Тази технология позволява изработването на пластмасови карти, които се отличават с повишена устойчивост към изтриване и други механични въздействия, дълъг живот и защита от фалшифициране. Вече ламинираната карта се изрязва на щанца и върху нея се поставят допълнителни елементи от дизайна като холограми, топъл печат, панели за подпис, магнитната лента и(или) чип и други.

Комитекс доставя пластмасови карти от всички видове. Няма ограничения в количествата, видовете, дизайна.

За своите клиенти Комитекс ООД предлага пълен аутсорсинг на целия процес на дизайн, производство, логистика на процеса, персонализация, пликоване и доставка до клиента. Реализират се проекти и на абонаментен принцип.

Персонализация на карти

В процеса на изработка на пластмасови карти често се поставя изискването тези карти да бъдат с индивидуална визуална и/или електронна информация – като напр. номер, имена на притежателя, снимка, дата на валидност, служебна информация или клиентски права и др. Ето защо при проектирането на карти е необходимо да се знаят възможностите за различните видове персонализация.

Печатна персонализация

Печатната персонализация включва отпечатване на картов принтер на имена, снимка, клиентски номер, номер на банкова сметка, ЕГН, служебен номер, пореден номер на картата, регистрационен номер на транспортно средство, право на регламентирана търговска отстъпка и т.н. Цветовете, шрифтът и големината на отпечатаната информация са според избрания дизайн на картата и възможностите на принтера. Тази персонализация се извършва чрез поредна номерация на картите или с данни (или снимки), предоставени от клиента (виж „Формат на данните“ по-долу на страницата). Печатната персонализация не е електронно четима. Служи само за визуална информация, легитимация на притежателя на картата и евентуално правата, които му дава тя. Този вид персонализация се използва често и при карти за предплатени услуги. Предварително отпечатани карти се номерират с клиентски номера и персонални идентификационни номера (ПИН), които се скриват със scratch-off покритие. Преди ползване на картата клиентът изтрива scratch-off покритието и се регистрира чрез нейния клиентски номер и ПИН-а.

Баркод персонализацията представлява отпечатване с картов принтер на едномерен или двумерен баркод върху картата. Според вида на баркода той може да съдържа само цифри или комбинация от цифри и букви. Така отпечатаният баркод е електронно четим чрез баркод четец (ръчен или стационарен). Важно е да се избере подходящ вид и големина на баркода, за да се гарантира безпроблемното му разчитане от четеца.

Релефна персонализация

Релефната персонализация включва отпечатване на релефни букви и цифри на картов ембосер, като информацията е подобна на тази при печатната. Важна особеност е, че съществува ограничен набор от шрифтове и възможен брой символи на един ред. Използват се стандартни главни букви и два вида големина на цифрите. По-малките цифри съответстват на буквите като стил и размер. По-големите цифри са т. нар. OCR шрифт, който е стандарт за банковите дебитни и кредитни карти. Този шрифт е машинно разпознаваем от специални скенери и мобилни апликации. Релефните букви и цифри могат да останат бели или да се оцветят в няколко възможни цвята. Разновидност на релефната персонализация е инфил (индент)  персонализацията, където буквите са релефни (вдлъбнати) само от едната страна на картата. При релефна персонализация трябва да се съобрази съответното място за нея в дизайна както на лицето, така и как се вижда откъм гърба на картата.

Електронна персонализация

Тази персонализация представлява записване на електронна цифрова и/или буквена информация в магнитната лента или на картата. Магнитната лента има три области за запис, наречени писти. Информацията може да бъде записана на първа, втора или трета писта, или комбинация от тях. На първа писта информацията е буквеноцифрова, а на втора и трета писта тя е само цифрова. От значение е и вида на самата магнитна лента – LoCo (ниска коерцитивност) или HiCo (висока коерцитивност). Видът на лентата се определя от приложението на картата. Информацията е електронно четима чрез четец за магнитни карти. Има определени ограничения в обема на записаната информация – 1 писта до 79 символа, 2 писта до 40 символа и 3 писта до 104 символа. Често част от информацията от магнитната лента е отпечатана и на самата карта, за да бъде идентифицируема дори при евентуална промяна или изтриване на информацията от магнитната лента.

Възможностите за запис на информация в чип на смарт или мемори карта е много обширна материя и е специфична според всеки тип и вид чип. За целта при реализация на такъв проект необходимо да се обърнете първо към специалистите на Комитекс за консултация.

При подаване от клиент на данни за персонализация те трябва да бъдат предоставени в един от следните формати:

– табличен вид във файл *.xls от MS Excel;

– текстови файл тип *.csv (отделните му полета са разделени със запетая);

– ASCII текстови файл тип *.asc;

– файл база данни тип *.dbf.

Възможни са и други формати, но е необходимо те да бъдат предварително съгласувани.

При персонализация със снимка същата трябва да е подходяща за това. При предоставяне на снимки на файл от клиента е необходимо те да са сканирани на 300 dpi резолюция във формат *.tiff или *.jpeg и съответстващи на вече уточнения размер за печат на снимката.

Комитекс поддържа услугата периодична (абонаментна) персонализация, при която на определен интервал от време клиентът изпраща по електронна поща файл с данните и после получава готовите персонализирани карти чрез куриер. За изпращане на данни се използва адрес person@comitex.net. Сроковете за изпълнение подлежат на договаряне съобразно вида на персонализацията.

Комитекс препоръчва начинът на персонализация на картите да се съгласува със специалист от фирмата за постигане на максимално добри резултати, както и за избягване на технологичните ограничения.

Дизайн на карти

Дизайнът на една пластмасова карта включва всички графични елементи, които клиентът иска да бъдат видими върху картата. При създаването на дизайн е необходимо той да се съобрази с няколко основни неща:

  1. Основно предназначение на картата;
  2. Начин на отпечатването;
  3. Наличие на вграден чип (контактен или безконтактен) или магнитна лента;
  4. Планиран начин на персонализация – печатна, релефна, електронна;
  5. Начин на нейното използване.

За да се даде отговор на тези въпроси, е необходимо да се познават технологичните възможности на процеса на производство на една карта и предвидените начини за използването й.

Дизайн на клиентски карти

Услугите за изработка и преработка на картов дизайн за небанкови карти обващат всички типове и подвидове картови продукти. При разработката на дизайна могат да се използват изходни материали на клиента – логоси, запазени шрифтове, цветове, корпоративна визия, рекламни материали в електронен и печатен вид, както и да се създадат нови такива елементи.

Консултациите включват разяснения на технологичните ограничения и изисквания, които могат да се изтеглят като PDF файл, препоръки за избор на вариант, предложения за евентуални промени. При генериране на нов дизайн се предлагат няколко варианта, съобразени с изискванията на клента, от които да се избере дизайнът и да се изработят мостри при проектите за отпечатване на принтер и цветни проби при тези за офсетов печат.

Дизайн на банкови карти

Дизайнът на банкови карти е подчинен на строгите изисквания за тази дейност. В  сферата съществуват множество ограничения и регулации, наложени от международните организации.

Екипът на Комитекс, работещ по тези проекти, има опит в областта на банковите карти и е реализирал проекти за най-големите български банки. Могат да се създадат варианти както за дебитни карти за местна употреба от тип BCard, така и за международни дебитни и кредитени карти VISA и Mastercard. Продуктите включват от най-ниските нива Maestro/Visa Electron/VPay, през стандартните Standart/Classic, Business, Gold до Platinum.

Дизайнът е съобразен с последните изисквания на brandbook’s на организациите и включва последните варианти на тяхната идентификация. В процеса се изготвят основно два вида цветни проби – дигитална проба за елементите на дизайна и описанията и цветна проба за цветове по CMYK.

Работи се и със специални каталози за Pantone цветове, фолия, метализирани цветове, специални ефекти и прозрачностти.

Консултации

Консултациите за дизайн включват както клиентските, така и банковите карти. Те са свързани основно с технологични ограничения и изисквания, както и с регулации на сертифициращите органи. Консултират се и проекти със специален дизайн – нестандартни форми и цветове, прозрачности, метализирани фолиа, перлени и специални ефекти, многослойни карти, нестандартни материали и др. Специалистите на Комитекс ООД могат да консултират и относно файлови формати, размери, резолюция, отстояния между елементите и от ръба на картата, цветни проби и др. В специалния документ, които може да изтеглите, ще получите пълна информация за тези изисквания.

Допълнителни услуги

За удобство на своите клиенти Комитекс ООД предлага следните допълнителни услуги в картовите технологии:

Сканиране и обработка на снимки

Комитекс ООД предлага услугата сканиране и обработка на снимки за издаване на служебни и идентификационни карти. Приемат се снимки с еднакъв (паспортен) размер – обикновено това е 35 х 45 mm или 25 х 30 mm. За по-сигурно разпознаване трябва да има и надпис на гърба на име и номер на притежателя на картата.

Препоръчва се преди подготовка и изпращане на снимки процесът да се съгласува с Комитекс.

Ламиниране, кинеграмни и холограмни изображения

За защита на отпечатаното изображение върху картите в процеса на печат на картови принтери може да се ползват защитни ламинатни фолиа. Ламинатите са с различна дебелина и се залепват чрез нагряване върху картата.  За ламиниране на чип карти се използват ламинати с дупка за чипа. За защита на информацията срещу подправяне се използват фолиа с вградена оптична защита – кинеграмни защити.

Кинеграмните фолиа са с предварително вградени кинеграмни елементи с фиксиран дизайн. (Кинеграмни елементи – оптично променяеми сложни геометрични фигури със специфично отражение на светлината под различни ъгли на гледане). При изискване може да се поръчат и използват кинеграмни фолиа с избран от клиента защитен дизайн (при спазване на определени ограничения).За по-специфични проекти се използват ламинати с вградена кинеграмна защита.

За защита на пластмасовите карти от фалшифициране преди тяхната персонализация им се поставят холограми. Комитекс ООД предлага производство на холограми при най-добрите световни производители и при пълен процес на реализация – проектиране (или консултации) на дизайн, изработка на имитиращ макет, поръчка на холограмната матрица, производство и доставка на холограмите, поставянето им върху картите.

Punch (перфорация) на карти

Перфорацията на карти се използва в следните два случая:

– Перфорация за бадж – отвор в горната част на картата за служебни или идентификационни карти с цел да се закрепи картата за щипка или връзка. Този метод не се препоръчва за безконтактни карти. Може да се перфорира късата или дългата страна на картата.

– Перфорация (изрязване) на контактната станция и чипа при контактни чип карти. Необходимо за последващо използване на картата в устройства за четене на SIM-size чип карти. Спестява предварителното перфориране на картата при нейното производство.

Опаковане на карти

– Предлага се опаковане в прозрачен полипропиленов плик с размера на картата и термозалепване по късата страна. Използва се, когато е необходимо картата да се защити от употреба преди да стигне до нейния краен получател, да се предпази от замърсяване и надраскване или за да се залепи към друга опаковка, без да остава лепило по самата карта.

– За комплектоване с бланка, опаковка в пощенски плик и изпращане по пощата погледни раздела „Пликоване и картов мейлинг“.

Клиентски карти

Всички решения за клиентска лоялност са базирани на клиентски карти с персонална информация. Чрез тях може да се идентифицират еднозначно клиентите на компанията и няма анонимна клиентска покупателна активност. Обичайно персонализацията на клиентските карти включва номер и имена на клиента. В логиката на системите за лоялност безименните карти (само с номер или баркод) не са използваеми, защото не изграждат лоялност към компанията, а са анонимно средство за получаване на някакви привилегии без от това да произтича полза за компанията издател. Съвременните системи предвид повечето информация, записана на тях, използват карти клиентски карти с чип (контактен или безконтактен) поради възможностите за защита от фалшифициране. По-обикновените решения на клеитските карти използват магнитни карти.

Комитекс предлага модерни технологични решения и услуги за изграждане на Системи (програми) за лоялни клиенти. С наша помощ компаниите независимо от мащаба на бизнеса могат да идентифицират, опознават и успешно да управляват своите лоялни клиенти.

Ние предоставяме на своите клиенти цялостно технологично know-how чрез консултации и съвместно проектиране на клиентска програма за лоялност:

  1. Разработване на концепция и подробен план за реализация;
  2. Техническо решение – картови терминали, специализиран софтуер за обработка и регистрация на клиентското поведение, хостинг на софтуера (при желание), поддръжка;
  3. Дизайн, производство, доставка, персонализация и опаковка на клиентски карти.

В случай, че компанията вече има свое решение или желае да интегрира бъдещо свое решение с наши продукти, се изготвя анализ и на база на него се предлага ефективно и технологично подходящо решение – най-често това е доставка, абонаментна персонализация и пликоване на клиентски карти в картовия център на Комитекс.

Информация за услугата Пликоване на карти