Клиенти
Взаимно доверие и индивидуален подход

КОМИТЕКС е надежден, коректен и предпочитан дългогодишен партньор в осъществяването на множество различни по вид, обем и специфика картови проекти. Много от клиентските картови проекти са първи по рода си в България и поставят началото на изграждане на нова култура и практика при персоналната идентификация на клиенти, служители и лица с определени права или правоспособност. Компанията е доверен партньор на държавните институции и корпоративния бизнес в техния стремеж към качествено и ефективно управление чрез използване на модерни технологии и прилагане на добри практики и индустриални стандарти и методологии.

Банкови и финансови институции

Телекомуникационни и ИТ компании

Държавна/общинска администрация и фирми

Образователни институции, професионални сдружения и съюзи

Здравно, пенсионноосигурителни и застрахователни компании

Петролни компании, търговски вериги, магазини, бутици

Други клиенти