Charismathics

Charismathics е водещ доставчик на решения за автентикация (Smart Authentication) в корпоративния и държавния сектор в световен мащаб. Продуктите на Charismathics включват CSSI Smart Card Middleware, CVSC Virtual Smart Card и CTSS Device Authentication. CSSI Smart Card Middleware дава възможност за сигурно съхранение и използване на цифрови сертификати и свързаните с тях ключове на смарт карти, виртуални смарт карти и USB токени.
Компанията Charismathics Inc. е основана през 2004 г. и е със седалище Мюнхен, Германия.

Продукти

PKI middleware за използване на смарт карти; виртуални смарт карти.

Решения

PKI решения за идентификация и отдалечена автентикация; PC Logon; имейл подписване и криптиране.

Всички продукти на CHARISMATHICS може да видите на адрес: www.charismathics.com