Комитекс е доставчик на BCard (новата национална платежна карта) за банка BNP Paribas

Комитекс достави на BNP Paribas пластиките за издаване на българската национална платежна карта BCard. BNP Paribas е едната от първите 2 сертифицирани банки – издател на BCard, като участници в Националната Картова Схема (НКС) на Борика.

BCard картата от Комитекс е с контактен чип и е одобрена за използване от НКС и Борика. BCard е изцяло нов продукт за българския пазар и представлява съвременен метод за разплащане, комбинирайки характеристиките на дебитна, кредитна или предплатена карта в зависимост от нуждите на потребителя – да плати сега от разплащателната си сметката, плащането да бъде отложено във времето или да зареди предварително своя платежен инструмент с необходимата сума.

Новата Национална карта Bcard има модерна визия и следва европейските насоки за развитие. Приема се на всички терминални устройства в страната, а съвсем скоро ще бъде отворена и за приемане в чужбина.

Повече за bCard можете да прочетете тук: https://www.bcard.bg/about