Уникредит Булбанк вече издава чип карти с новото име

От 2 юли Уникредит Булбанк стартира издаването на всички видове банкови дебитни и кредитни карти само с EMV чип.

Всички нови пластики са доставени от Комитекс ООД. Проектът за новите карти беше сложен и за много голям брой и вид карти. Като изпълнител на проекта фирмата участваше на всички етапи:

– уточняване на подробности по дизайна и технологията на производството, консултации и подпомагане на дизайнерите;

– самото производство с контрол на място при производителя DZCard Group;

– организиране на доставките на картите за различните етапи от интеграционния процес на банката;

– участие в координиране на действията на производителя, банката и Борика относно преперсонализацията и персонализацията на EMV картите.

За Комитекс изпълнението на този проект беше от изключителна важност и отговорност поради сложността му и доверието, с което Уникредит Булбанк възложи проекта.