Студентските книжки в УНСС вече са смарт карти

След 2 години на активна разработка стартира успешно един съвместен иновативен проект на УНСС, Банка ДСК АД, Комитекс ООД и ISIC. Вместо познатата хартиена студентска книжка за оценки от изпити и заверка на семестри, от учебната 2017-2018 студентите от 1 курс на УНСС вече имат и използват хибридна смарт карта. В картата са комбинирани най-съвременни технологии за контактни и безконтактни карти и се използва печатна и електронна персонализация. Тази студентска карта-книжка е едновременно:

 1. Студентска карта за идентификация и за съхранение по сигурен начин на оценките от изпитите, с отпечатани снимка и данни за студента като имена, факултетен номер, направление (специалност), форма на обучение. Има и QR code с линк към студентското досие на сървъра на УНСС;
 2. Платежна дебитна банкова карта MasterCard към Банка ДСК;
 3. Карта за идентификация в Международната система за студентски преференции ISIC;
 4. Карта за преференции при пътуване с БДЖ или за издаване на транспортна карта за градски обществен транспорт в София.

Комитекс като технологичен партньор в проекта има активна роля във всички етапи от идейното начало до успешният старт:

 1. Първоначалното проектиране на системата като функционалност, избор на технология и хибридна карта;
 2. Доставка на нужното специализирано оборудване в УНСС за използване на картата – четци за безконтактни карти ACR122U и ACR1222L;
 3. Доставка на специализиран софтуер и токъни за електронни подписи на преподавателите ACS CryptoMate 64 и ACR39T;
 4. Доставка на холограмни security стикери за всеки заверен семестър;
 5. Цялостна електронна и печатна персонализация на студентската информация на картата.

Всички оперативни действия по издаване на карта в проекта се координират оперативно от Комитекс, като това е и начало на постоянен ангажимент да бъде персонализиращ картов център на проекта в неговото развитие през годините:
Това е само един от етапите на цялостна трансформация на отчетността на образователния процес в УНСС. Проектът е иновативен и няма аналог не само в България, но и в Европа.

Повече за проекта:

 1. http://www.bloombergtv.bg/boom-and-bust/2017-06-11/bezkraynite-vazmozhnosti-na-elektronnite-studentski-knizhki
 2. http://isic.bg/unss_kesk
 3. http://priem.unwe.bg/Uploads/Admissions/Documents/_esknijka.pdf
 4. http://www.mediapool.bg/unss-vavezhda-elektronna-studentska-knizhka-news247589.html