Стартираме нов вид услуга – Identity Verification as a Service (IDVAAS)

В днешната дигитална ера от все по-голямо значение е гарантирането на сигурността на процеса по онлайн регистрация на клиенти и доказване на автентичността на тяхната самоличност. Ето защо сме развълнувани да обявим стартирането на нашата нова услуга, базирана на софтуерните решения на Regula. Kлиентите могат да се възползват от всички функционалности и най-съвременни технологии на световния производител, като могат да избират между облачно или локално решение. Нашата услуга е предназначена да помогне на бизнеси в различни индустрии и да рационализира техните процеси за проверка на самоличността, като същевременно гарантира максимална сигурност.

Ключови технологии: OCR, MRZ, Liveness Detection и Face Matching

Повече информация относно услугата IDVAAS вижте на нашия нов уебсайт

https://idvaas.comitex.net/