Специализирано решение за автоматизирана обработка на лични карти и паспорти

Виктор Петров, управител на Комитекс ООД представи на 29 април пред участниците и гостите на Български Финансов ИТ Форум нов продукт за повишаване на сигурността при работа с личните документи на клиентите и съкращаване на времето за обработка на данните. Това е уникалната за България „Система за автоматизирано сканиране, обработка и проверка на лични карти и паспорти“. Чрез използването на комбинация от специализиран скенер за документи Fujistu и български OCR софтуер сканирането, проверката за автентичност и записът на данните от личните документи в клиентската база данни става в рамките на 30 секунди.

Това Специализирано решение вече е въведено и работи в бюрата за издаване на абонаментни карти за градски транспорт в София, с което обработката на 1 клиент се промени от 12 на 3 минути.