Комитекс е избран за доставчик на услуги за „Инфонотари“ АД

Комитекс стана доставчик на „Инфонотари“ АД на услугата печат на смарткарти за електронен подпис. С това партньорство Комитекс затвърждава позицията на единствен изпълнител на услугата печат за смарткарти за електронен подпис в България. Практически всички карти за електронен подпис, издавани от „Информационно обслужване“ АД, „Банксервиз“ АД и  „Инфонотари“ АД са отпечатани от Комитекс ООД.
Високото качество и добрата цена за тази услуга помогна на „Инфонотари“ АД да спечели оспорван търг на Министерството на Държавната администрация за доставка на удостоверения за електронен подпис.