Комитекс е доставчик на СКГТ в проекта за новите електронни билети

Комитекс е избран да бъде доставчик на Столична Компания за Градски Транспорт при реализацията на проекта за електронно таксуване на пътуването с градски транспорт в София. В абонаментните бюра на СКГТ ще бъдат инсталирани принтери Pebble на Evolis, на които ще се персонализират безконтактни чип карти за всички категории абонаментни карти с намаление – учащи, пенсионери, инвалиди и т.н. Комитекс е единствен официален представител и сервиз на Еволис Франция за България и доставя консумативите за печат на тези принтери.