Доставка на специализирана апаратура Regula Forensics на граничните пунктове на Македония

Заедно със свои партньори от Македония, Комитекс като официален представител на Regula Latvia за България и Македония спечели и успешно реализира проект за доставка и инсталиране на специализирана апаратура за анализ на лични документи на граничните контролно-пропускателни пунктове на Република Македония. Доставеното оборудване е Video spectral comparator Regula 4305 и е закупено за оперативен анализ и откриване на фалшиви или подправени паспорти и лични карти. В рамките на проекта Комитекс организира инсталация на 5 гранични пункта и обучение на екипите на гранична полиция на Македония за работа с оборудването. Финансирането на проекта е по линия на проект IOMSKP 072/17 за „Supply and Delivery of High Level Document Examination System“ на Международната организация по миграцията.