Услуги
Интегриран доставчик на картови услуги

Дизайн на карти

Дизайнът на една пластмасова карта включва всички графични елементи, които клиентът иска да бъдат видими върху картата. При създаването на дизайн е необходимо той да се съобрази с няколко основни неща:

  1. Основно предназначение на картата;
  2. Начин на отпечатването;
  3. Наличие на вграден чип (контактен или безконтактен) или магнитна лента;
  4. Планиран начин на персонализация – печатна, релефна, електронна;
  5. Начин на нейното използване.

За да се даде отговор на тези въпроси, е необходимо да се познават технологичните възможности на процеса на производство на една карта и предвидените начини за използването й.

Дизайн на клиентски карти

Услугите за изработка и преработка на картов дизайн за небанкови карти обващат всички типове и подвидове картови продукти. При разработката на дизайна могат да се използват изходни материали на клиента – логоси, запазени шрифтове, цветове, корпоративна визия, рекламни материали в електронен и печатен вид, както и да се създадат нови такива елементи.

Консултациите включват разяснения на технологичните ограничения и изисквания, които могат да се изтеглят като PDF файл, препоръки за избор на вариант, предложения за евентуални промени. При генериране на нов дизайн се предлагат няколко варианта, съобразени с изискванията на клента, от които да се избере дизайнът и да се изработят мостри при проектите за отпечатване на принтер и цветни проби при тези за офсетов печат.

Дизайн на банкови карти

Дизайнът на банкови карти е подчинен на строгите изисквания за тази дейност. В  сферата съществуват множество ограничения и регулации, наложени от международните организации.

Екипът на Комитекс, работещ по тези проекти, има опит в областта на банковите карти и е реализирал проекти за най-големите български банки. Могат да се създадат варианти както за дебитни карти за местна употреба от тип BCard, така и за международни дебитни и кредитени карти VISA и Mastercard. Продуктите включват от най-ниските нива Maestro/Visa Electron/VPay, през стандартните Standart/Classic, Business, Gold до Platinum.

Дизайнът е съобразен с последните изисквания на brandbook’s на организациите и включва последните варианти на тяхната идентификация. В процеса се изготвят основно два вида цветни проби – дигитална проба за елементите на дизайна и описанията и цветна проба за цветове по CMYK.

Работи се и със специални каталози за Pantone цветове, фолия, метализирани цветове, специални ефекти и прозрачностти.

Консултации

Консултациите за дизайн включват както клиентските, така и банковите карти. Те са свързани основно с технологични ограничения и изисквания, както и с регулации на сертифициращите органи. Консултират се и проекти със специален дизайн – нестандартни форми и цветове, прозрачности, метализирани фолиа, перлени и специални ефекти, многослойни карти, нестандартни материали и др. Специалистите на Комитекс ООД могат да консултират и относно файлови формати, размери, резолюция, отстояния между елементите и от ръба на картата, цветни проби и др. В специалния документ, които може да изтеглите, ще получите пълна информация за тези изисквания.

Допълнителни услуги

За удобство на своите клиенти Комитекс ООД предлага следните допълнителни услуги в картовите технологии:

Сканиране и обработка на снимки

Комитекс ООД предлага услугата сканиране и обработка на снимки за издаване на служебни и идентификационни карти. Приемат се снимки с еднакъв (паспортен) размер – обикновено това е 35 х 45 mm или 25 х 30 mm. За по-сигурно разпознаване трябва да има и надпис на гърба на име и номер на притежателя на картата.

Препоръчва се преди подготовка и изпращане на снимки процесът да се съгласува с Комитекс.

Punch (перфорация) на карти

Перфорацията на карти се използва в следните два случая:

– Перфорация за бадж – отвор в горната част на картата за служебни или идентификационни карти с цел да се закрепи картата за щипка или връзка. Този метод не се препоръчва за безконтактни карти. Може да се перфорира късата или дългата страна на картата.

– Перфорация (изрязване) на контактната станция и чипа при контактни чип карти. Необходимо за последващо използване на картата в устройства за четене на SIM-size чип карти. Спестява предварителното перфориране на картата при нейното производство.

Опаковане на карти

– Предлага се опаковане в прозрачен полипропиленов плик с размера на картата и термозалепване по късата страна. Използва се, когато е необходимо картата да се защити от употреба преди да стигне до нейния краен получател, да се предпази от замърсяване и надраскване или за да се залепи към друга опаковка, без да остава лепило по самата карта.

– За комплектоване с бланка, опаковка в пощенски плик и изпращане по пощата погледни раздела „Пликоване и картов мейлинг“.