Futurecard Industries

FutureCard е водещ световен производител и доставчик на всички видове пластмасови карти. С пазари в цял свят, FutureCard реализира проекти за банкови и платежни карти, идентификационни и служебни карти, SIM и предплатени телефонни карти, транспортни, клиентски и здравно-осигурителни карти. При производството се използват висококачествени материали и най-модерно полиграфско оборудване с висок капацитет от над 10 млн. карти годишно и с отлично качество. Важна част от подуктовото портфолио на компанията е производството на контактни, безконтактни и хибридни смарт карти. Персонализиращият център на FutureCard е сертифициран съгласно изискванията на PCI/DSS и извършва всички видове персонализация на банкови и разплащателни карти.

Компанията е основана в Дубай през 2002 и е със седалище в Шаржа, ОАЕ.

Продукти

Платежни карти: EMV, Mastercard™, Visa™, UnionPay™, CPA, Debit, Credit, Prepaid;
Карти за идентификация: National ID, Driver license, Residence permit, Health card, Student ID;
Карти за телефония: SIM, USIM, M2M, предплатени фонокарти;
Транспортни карти: Месечни абонаментни и предплатени карти.
Още се произвеждат: Клиентски карти за отстъпки и лоялност, абонаментни карти за игрални зали и спортни клубове, подаръчни и карти за лоялност, за контрол на работно време и за физически достъп. Освен пластмасови карти, FutureCard произвежда и хартиени билети и карти с безконтактен чип или магнитна лента.

Решения

Цялостни решения за реализация на клиентски проекти за печат и персонализация на карти. Консултации по подготовката на дизайн и бъдещо използване на картите. Последваща доставка на произведените карти до клиенти независимо от тяхната локация по света.
Реализация на проекти за моментно издаване на платежни банкови карти чрез управление на персонализиращото оборудване в точките на издаване от глобалния PCI/DSS дейта център на компанията.

Всички продукти на Futurecard  може да видите на адрес: www.futurecard.com