Два нови сайта от Комитекс

Комитекс стартира 2 нови сайта, първият от които е посветен на новата гама биометрични устройства в нашето продуктово портфолио, а вторият предоставя информация за всички картови четци, които предлагаме – тяхната пълна функционалност и приложения, както и съответните магнитни, контактни и безконтактни смарт карти, използвани с тях. Подробна информация може да намерите съответно на biometrics.comitex.net и cards.comitex.net.

Двата сайта са поредните от серията специализирани уебсайтове, посветени на нашия бизнес, специализираните технологични решения, които предлагаме и продуктите на основните ни партньори.
Всички специализирани сайтове може да намерите на START.COMITEX.NET