посетете - http://eshop.comitex.net/
Бизнес
Клиенти
Партньори
Екип
Кариери
За връзка
Персонализация на карти
Печатна
Релефна
Електронна

Харесайте ни: 
OP Competitiveness banner
Електронна

Тази персонализация представлява записване на електронна цифрова и/или буквена информация в магнитната лента на картата. Магнитната лента има три области за запис, наречени писти. Информацията може да бъде записана на първа, втора или трета писта, или комбинация от тях. На първа писта информацията е буквеноцифрова, а на втора и трета писта тя е само цифрова. От значение е и вида на самата магнитна лента - LoCo (ниска коерцитивност) или HiCo (висока коерцитивност). Видът на лентата се определя от приложението на картата. Информацията е електронно четима чрез четец за магнитни карти. Има определени ограничения в обема на записаната информация - първа писта до 79 символа, втора писта до 40 символа и трета писта до 104 символа. (Повече информация за четците за магнитни карти тук). Често част от информацията от магнитната лента е отпечатана и на самата карта, за да бъде идентифицируема дори при евентуална промяна или изтриване на информацията от магнитната лента.

 

При подаване от клиент на данни за персонализация те трябва да бъдат предоставени в един от следните формати:
   – табличен вид във файл *.xls от MS Excel;
   – текстови файл тип *.csv (отделните му полета са разделени със запетая);
   – ASCII текстови файл тип *.asc;
   – файл база данни тип *.dbf.
Възможни са и други формати, но е необходимо те да бъдат предварително съгласувани.
При персонализация със снимка същата трябва да е подходяща за това. При предоставяне на снимки на файл от клиента е необходимо те да са сканирани на 300 dpi резолюция във формат *.tiff или *.jpeg и съответстващи на уточнения размер за печат на снимката.

Комитекс ООД поддържа услугата периодична (абонаментна) персонализация, при която на определен интервал от време клиентът изпраща по електронна поща файл с данните и после получава готовите персонализирани карти чрез куриер. За изпращане на данни се използва адрес person@comitex.net. Сроковете за изпълнение подлежат на договаряне съобразно вида на персонализацията

Комитекс ООД препоръчва начинът на персонализация на картите да се съгласува със специалист от фирмата за постигане на максимално добри резултати, както и за избягване на технологичните ограничения.
За въпроси относно персонализацията пишете на person@comitex.net

Информация за сваляне Речник Въпроси и отговори BYS сесия
Комитекс
Карта на сайта
Препоръчай на приятел
печат
Добави към любими
Услуги   Продукти
Проекти   Клиенти   Партньори   Екип   Кариери   Контакти
Промоции   Пластмасови карти   Картови технологии   Изработка на карти
Общи условия за ползване
Създаден от Ladger