посетете - http://eshop.comitex.net/
Бизнес
Клиенти
Партньори
Екип
Кариери
За връзка
Пликоване и картов мейлинг

Харесайте ни: 
OP Competitiveness banner
Пликоване и картов мейлинг

Големите обеми на издаваните пластмасови карти с персонална информация налагат необходимостта от лесен, бърз и сигурен начин за адресиране и изпращане с пощенска пратка на индивидуално писмо и персонализирана карта (или няколко карти) до всеки получател. Процесът е сложен, защото е важно да се гарантира 100% неговата правилност и сигурност. Какво се включва в автоматизираното пликоване и картов мейлинг:

1. Проверка на базата с клиентски данни за логически грешки и липсващи данни.

2. Сортировка на данните по критерии, определени от клиента.

3. Разпознаване на предварително персонализираната карта по записана индивидуална (обикновено неповторяема) информация в чип, магнитна лента или отпечатан баркод.

4. Извличане от база данни на персонална информация (обичайно това е адрес) за бъдещия получател на картата и разпечатка на писмо (бланка) с тази информация.

5. Прикрепяне чрез специален стикер на картата към писмото и контрол за съответствие.
Изключително важен е моментът за този контрол, защото само при системите за автоматичен мейлинг има 100% гарантираното съответствие. Системите за мейлинг са проектирани за елиминиране на възможността за разминаване на писмо с карта, защото след пликоването това разминаване не може да се установи до момента на получаване от клиента на писмо с несъответстваща карта. Ако в машината попадне карта от друга база, тя се отстранява автоматично. Ако има засечена грешка по време на работата на системата, автоматично се отделят и картата, и персонализираното писмо, за да се изолира възможността за пликоване на писмо без карта.

6. Вече комплектованото писмо (бланка) се сгъва и поставя автоматично в плик с прозорче за адреса и другата видима индивидуална информация.

7. Поставяне на допълнителни материали в плика – други бланки или брошура (при спазване на определени условия).

8. Залепване на плика с всички поставени материали. Отчетност на изхода на машината в log файл на всички готови пликове.

 
Преимущества на автоматизирания картов мейлинг:

1. Гарантирана сигурост за съответствие на писмо и карта.

2. Висока производителност – различните класове картмейлинг системи работят със скорост до 2000 карти в час.

3. Запазване конфиденциалността на информацията - персонализацията и мейлинга се извършват от машини.

4. Подобрена логистика – разнообразни възможности за сортировка на картите и пликоването им.

5. Допълнителни рекламни ефекти чрез изпращане на персонални послания (писма).

6. Възможности за проследяване на пощенските пратки чрез генерираните в процеса на работа електронни отчети за извършения мейлинг и комплектованите писма.

 

Вижте информация за реализирани проекти тук

Информация за сваляне Речник Въпроси и отговори BYS сесия
Комитекс
Карта на сайта
Препоръчай на приятел
печат
Добави към любими
Услуги   Продукти
Проекти   Клиенти   Партньори   Екип   Кариери   Контакти
Промоции   Пластмасови карти   Картови технологии   Изработка на карти
Общи условия за ползване
Създаден от Ladger