Стартираме нов вид услуга – Identity Verification as a Service (IDVAAS)

В днешната дигитална ера от все по-голямо значение е гарантирането на сигурността на процеса по онлайн регистрация на клиенти и доказване на автентичността на тяхната самоличност. Ето защо сме развълнувани да обявим стартирането на нашата нова услуга, базирана на софтуерните решения на Regula. Kлиентите могат...

Прочетете повече