Три нови функции в Primacy

30Увеличена скорост при монохромния печат: до 1000 карти в час.

За потребители с високи изисквания в монохромния печат, принтерите Primacy вече са оборудвани с нов режим за задно извеждане на картата, което увеличава скоростта до до 1000 карти на час.
Тази стандартна характеристика е налична във всеки Primacy, произведен след месец май 2016-та.

Цветен тъч скрийн дисплей

Електромеханична заключваща система за покриване на стандарта за сигурност при издаването на карти