Промяна в цените на продуктите и услугите на Комитекс ООД

Официално писмо от нашия управител относно промяна в цените на продуктите и услугите на Комитекс, считано от 23.03.2022 г.