Комитекс ще реализира картовия проект Мтел КЛУБ

От 1 декември 2004 Комитекс започва реализацията на проекта на Мобилтел АД за издаване на клубни карти. Проектът предвижда всеки клиент на Мобилтел с договор за получи персонално писмо, в което е поставена неговата карта Мтел КЛУБ. Картите са три вида – Златна, Сребърна и Стандартна. Комитекс отговаря за доставката на картите, персонализацията, разпечатката на лични писма с адреси за всеки клиент, залепване на картата на клиента към това писмо, поставяне в плик и контрол за съответствие.