Комитекс регистрира президента Първанов при посещението му в „Стомана“ Перник

Президентът Георги Първанов откри нов цех за производство на прокатни изделия в „Стомана индъстри“. Сред гостите, които бяха над 1000 души, имаше депутати, представители на държавната и местна власт, инвеститори, банкери, клиенти и партньори на „Стомана индъстри“.

Комитекс ООД изгради на територията на комплекса 7 контролни точки и отпечата безконтактни ID карти за всички поканени гости. По време на церемонията всички бяха регистрирани на входа на завода и на входовете и изходите на новия прокатен цех и стоманолеярния цех. Целта на контрола беше да се осигури бърза и точна информация кои от поканените гости са дошли, кои цехове и производства са разгледали и да се гарантира тяхната безопасност чрез контрол дали всички влезли са излезли своевременно от опасните зони.

Екипът на фирмата и разработената собствена технология за контрол на посетителите на събития работеше безотказно и осигури