Комитекс реализира проект за Агенция Митници

Комитекс ООД спечели търг за доставка на четци за смарткарти за нуждите на Агенция Митници към Министерство на финансите. Средствата са по LOT 2 от финансиран от ЕК търг за доставка на 2800 четеца. Предпочетения модел ACR38U на Advanced Card System е най-успешният и популярен четец за смарткарти в България и се използва за електронен подпис в над 10 000 инсталации само през 2006 година. С този проект Комитекс ООД затвърждава позициите си на водещ доставчик на картови технологии в България