Комитекс реализира нов проект за държавната администрация

Комитекс е одобрената фирма за доставка и персонализация на сертификатите за компютърна грамотност – ITcard (www.itcard.org)
Благодарение на съвместната програма между МДААР и Европейския софтуерен институт всички служители в държавната
администрация ще минат курс за работа с новите ИТ технологии и се получава след изпит специален сертификат. Вече 10 000 държавни
служителя имат сертификат – карта, персонализирана от Комитекс ООД.