Комитекс пуска в експлоатация нови мощности и услуги

От 29 ноември 2004 Комитекс пусна в експлоатация нови мощности за персонализация и автоматизиран картов мейлинг. С тях общият капацитет за електронна и релефна персонализация нараства на 10000 карти дневно. Освен това системата за автоматизирано пликоване (картов мейлинг) е единствената в България, която работи в нефинансов картов център. Така само Комитекс започва предлагането на пълен аутсорсинг на големи картови проекти, при които може да се персонализират, адресират и пликоват по 6000 карти дневно. Гарантираме 100% съответствие на писмото (адреса) до получателя на карта и самата карта. В услугите се включват още логическа проверка на данните на клиента за липса или некоректни данни, логистика по разпределението на писмата по региони на България, отчетни протоколи в хартиен и електронен вариант за проследяване на всяко писмо с карта и др. Данните се съхраняват на защитени сървъри, като фирмата поема ангажименти за запазване конфиденциалността на данните.