Комитекс ООД предлага уникални технологии за банкови карти

На 16 септември 2005 година ДЗИ Банк АД представи новите си картови продукти Visa Classic и MasterCard Standard. Уникалното в тях е, че са прозрачни. За първи път в България се издават такива карти. За да могат да предложат нещо ново на своите картодържатели, ДЗИ Банк се обърна за съдействие към Комитекс и в следствие на много усилия тези впечатляващи карти са вече факт. Това е нова технология и само няколко големи производители на пластика си позволяват да инвестират в нея. Естествено VCT са едни от тях и чрез Комитекс тези технологични предимства са на разположение на българските издатели на карти.