Комитекс оборудва Народното събрание на Република България с картов принтер Datacard SR300

След проведено проучване на доставчиците, ИТ отдела на Народното събрание на Република България избра и възложи на Комитекс ООД доставка на ретрансферен принтер Datacard SR300 за бъдещото издаване на нови идентификационни карти за депутати, служебни лица и посетители на Народното събрание. С което Комитекс ООД доказва още в първите месеци на своето партньорство с Datacard като най-голям доставчик на картови персонализиращи технологии новите технологични възможности и по-високи стандарти, които ще налага на българския пазар. Картовия принтер SR300 е окомплектован със специализиран софтуер за печат и персонализация на карти ID Works. Доставката е извършена на 10 май 2013 година и е готова за работа за бъдещото 42 Народно събрание.