Комитекс започва предлагането за българските банки на принципно нова услуга пълен аутсорсинг на картов мейлинг на банкови карти

От март 2006 година фирма Комитекс ООД започна да предлага принципно нова услуга, насочена към банките и големите корпоративни издатели на карти – пълен аутсорсинг на картов мейлинг на банкови и финансови карти.

За своите клиенти Комитекс извършва следните услуги:
– производството и доставката на консумативи – пликове и бланки;
– обработка на бази с данни за клиентите;
– филтрация за невалидни и непълни адреси;
– сортиране по определени критерии;
– автоматизира пликоване;
– предаване на спедитор, подизпълнител на Комитекс ООД;
– контрол на процеса на доставка лично до адресата и срещу подпис;
– приемане обратно на недоставените по различни причини пликовани карти;
– проверка и нова сортировка;
– доставка до регионални банкови (финансови) клонове;
– пълна електронна отчетност, транспортни документи в оригинал.

Вече се реализира услугата картов мейлинг на карти Maestro за Булбанк АД.