Комитекс е спонсор на среща-дискусия между правителството и ИКТ бизнеса за бъдещето на е-правителството

Комитекс е официален партньор и спонсор на организираната от БАИТ и ICT Media Среща-дискусия „Реалните инструменти на е-управлението – ролята и мястото на ИКТ бранша в осъществяване на работещо е-правителство“. От страна на правителството участваха Симеон Дянков, заместник министър-председател, председател на Съвета по административна реформа и министър на финансите, Томислав Дончев, министър по управление на средствата от ЕС, Първан Русинов, заместник-министър на транспорта, ИТ и съобщенията. На тази среща „очи в очи“ с ИКТ бизнеса правителството разви вижданията си за бъдещето на е-правителството и електронното управление. Бяха казани откровени и критични мнения от представители на ИКТ бизнеса, които министрите приеха или не се съгласиха. Ангажиментите на министрите попречиха за по-задълбочена дискусия и част от въпросите останаха без отговори. Същевременно на ИКТ бизнеса беше предложено да бъде по-активен в предлагането на конкретни решения на натрупаните проблеми и повече възможности за участие съвместно с администрацията за развитие на електронното управление на България.