Комитекс е партньор на БАИТ в провеждането на BAIT Week 2.10

Комитекс е партньор на БАИТ в провеждането на първата BAIT Week 2.10 в хотел Шератон.

Фокус на мероприятието е „Информационната сигурност“ и „Модерните информационни технологии в помощ н амалките и средните предприятия“ и е под патронажа на Министър-председателя на Република България г-н Бойко Борисов.

Предоставяме технологичен съпорт по регистрацията и идентификацията на посетителите за различните семинарни панели и партнираме в организацията на събитието.