Комитекс е картов партньор на изложбата „Банки Инвестиции Пари 2007“

Комитекс ООД е доставчик на картови технологии за Международното финансово изложение „Банки Инвестиции Пари 2007“ в Пловдив от 15 до 17 февруари.

Всички участници в семинарната програма, изложители и журналисти ще получат писмо със смарткарта, която е техният пропуск за дните на мероприятието. Картите демонстрират новата ретрансферна технология за печат на малки серии смарткарти с променлива информация и перфектно качество. Картовите аксесоари също са доставени от Комитекс. Повече за услугите за печат и пликоване на карти – в секция услуги на този сайт.