Комитекс доставя Penny FAN Game карти за клиентите на Пени Маркет

След изключително успешния проект за клиентски карти Billa Card, Комитекс бяха избрани и реализираха нов мащабен проект за друга голяма компания – Penny Fan Game карти за клиентите на Пени Маркет България. Технологията за автоматизирана персонализация и пликоване на клиентски карти с анкетни фхормуляри е изключително ефективен модел за бързо издаване на голям брой карти и създаване на голяма база с клиентска информация. Тази база подпомага екипа на Пени Маркет при анализа на клиентското поведение и предоставя нови възможности за стимулиране на продажбите и увеличаване на броя на клиентите във всичките обекти на компанията.