Комитекс доставя банкови карти с нестандартна форма

Комитекс реализира първия в България проект за фамилна кредитна карта МастърКард за Инвестбанк. Интересното в случая е наличието на втора карта с нестандартна форма. Използван е разрешения от MasterCard формат SideCard, при който картата е по-тясна,  със заоблен десен долен ъгъл и с дупка за закачане на ключодържател. Кредитна карта с тази форма е предназначена само за плащания на POS терминал и е насочена към младите хора.