Комитекс достави 800 000 холограмни стикера за нуждите на Столична община

Комитекс достави 800 000 холограмни стикера по поръчка на Столична община след спечелен търг.

От 1 юни квитанциите за платен данък за МПС в столицата вече имат холограмен стикер с уникален номер, който гарантира автентичността на документа.
Холограмните стикери са с уникален дизайн, разработен от Комитекс. Имат вградени сложни оптични 2D изображения, микро текст и лазерно гравирани поредни номера. Стикерите не могат да се залепват повторно, тъй като се разрушават при отлепване.