Комитекс достави уникална кредитна карта Visa GOLD за голфъри

Комитекс реализира нов уникален проект и достави първата в България кредитна карта за голфъри в лимитиран тираж и специално предназначена за членове на голф клуб „Св. София“ – ко-брандирана карта голф клуб „Света София“ – Piraeus Visa Gold.
Картата предоставя изключителни възможности за много специални клиенти на Банка Пиреос България.