Виртуална MasterCard за Пощенска банка -от Комитекс

Комитекс реализира успешно иновативен проект за Пощенска банка – виртуална карта MasterCard. Тази карта е предназначена за сигурно пазаруване в Интернет без риск за открадване на лични данни. Комитекс достави на банката карти с интересен иновативен дизайн – на горната част се персонализира името на притежателя и номера на картата, а долната част се отпечатва кодът за потвърждение на транзакциите по плащане в интернет – CVC код. За максимална сигурност долната част се отчупва и може да се съхранява на сигурно място от картодържателя. До момента в България няма друга витруална МС карта с такава форма от две части.