Виктор Петров беше избран за член на УС на БАИТ

На своето отчетно – изборно събрание, провело се на 14 юни, Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) избра нови ръководни органи за следващия двугодишен период. За председател на Управителния съвет бе избран Боян Бойчев, управител на фирма „БиЕмДжи”, а за членове Виктор Петров, управител на фирма „Комитекс”, Деян Дънешки, фирма „НЕТ ИС”, Златко Златков, фирма „Комел Софт Мултимедия”, Любомир Димитров, фирма „Едимит”, Надежда Пенева, фирма „Ен Ти Си Ейч Ес” и Чанко Стоев, фирма „Винтех”.

Изборът на управителя на Комитекс в ръководството на БАИТ е ново доказателство за добрата бизнес практика и утвърден авторитет на фирмата.